Pagdating ng bukas rate reveiw dating site

Rated 3.83/5 based on 711 customer reviews

Panahon na para bumalikwas ka sa’yong pagkakahimbing, gawin mo ang inaakala mong magaling basta’t hindi ka makakasakit sa damdamin ng iba.

Hindi ka isang propeta pero sige sumigaw ka sa ilang kung kinakailangan, tawirin mo ang mga hangganan at gawin mo kung ano man ang tinitibok ng iyong damdamin.

pagdating ng bukas-37

pagdating ng bukas-89

pagdating ng bukas-3

Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Dahil kapag kasama mo si God, alam mong nasa tama ka palagi.

Subalit ang buhay ay isang banyuhay kung saan ito’y laging nagbabagong hugis at anyo.

Kailangan matuto kang humarap at sumabay sa mga pagbabago kahit ang mga ito’y sadyang nakakapanibago.

Hindi lahat ng magaling mag-isip ay matalino kaya’t ‘wag mong kalilimutan na gamitin ang laman ng iyong puso.

Bigyan mo ng respeto ang iyong sarili, ‘wag kang mangopya dahil hindi ka naman si Tito Sotto.

Leave a Reply